Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 04-HD/HU
Ngày ban hành 30/09/2020
Ngày hiệu lực 30/09/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Nhẫn
Tài liệu đính kèm 04_HDHUsigned_202009300410173930_20200930042727522.pdf