Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020
Số ký hiệu văn bản 2099/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2019
Ngày hiệu lực 15/07/2019
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Phó Chủ tịch: Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2099QD-UBND-Ke hoach thoi gian nam hoc 2019-2020.PDF